divendres, 16 de novembre de 2012

Sessió ordinària del Consell de Ca la Vila 22 d'octubre de 2012

22-X-2012.  18.15 h. Sessió ordinària del Consell de Ca la Vila.

A causa del poc temps que van donar a la sessió informativa, aquesta va començar amb molt de retard.

Ordre del dia:

1- Aprovació de l’acta sessió anterior.
 - Des del BLOC es comunica que la votació de la moció de censura, presentada per aquesta formació, el 27 de febrer de 2012, i proposada pel batle en l’últim Ple ordinari de l’1 d’agost, a requeriment nostre, sobre la Condemna de les agressions policials de la setmana passada als estudiants i ciutadans en general a la ciutat de València, no reflectia correctament els resultats que es donaren. Diu l’acta: “Arribat el moment de la votació de la mateixa, el primer punt es votat a favor per els membres del BLOC (Sr. Villalba i Sr. Marín), es votat en contra per el Sr. Ventura i el Sr. Fonfría i tres abstencions del Sr. Piquer, la Sra Vilalta i la Sra. Rovira.
El segon punt es rebutjat pel vot de qualitat del Sr. Alcalde
     Tanmateix, el que hauria d’haver posat és: “El BLOC vota a favor dels quatre acords. Salva Ventura i Isabelino Fonfria voten en contra i Miguel José i Fina Rovira s’abstenen. Manoli Vilalta vota a favor del primer, tercer i quart, i s’absté en el segon.
Per tant, s’aprova el primer, tercer i quart acord, amb els vots a favor del BLOC (2) i de Manoli.  (3 a favor, 2 en contra i 2 abstencions).
El segon punt es rebutja pel vot de qualitat de l’alcalde: 2 a favor, 2 en contra i 3 abstencions.
   Manoli afirma que sí que va ser així i tots ho accepten i es rectifica.
- També es fa constar que en el primer prec i pregunta no apareix la resposta del batle i ho hauria de fer. Accepten que s’incorpore, més o menys el següent:Salva contesta que això té moltes dificultats, que els altres pobles ho tenen d’eixa manera i que el programa de la Diputació no preveu eixes modificacions. Se li insisteix i al final accepta que farà les gestions pertinents per tal de veure què es pot fer.
- En el darrer Precs i preguntes la qüestió de la supressió d’una plaça de mestre al col·legi, en compte de dir “per l’augment de la ratio d’alumnes” hauria de posar, per la política de retalls de la Generalitat Valenciana, en mans del PP, perquè en un principi s’havia aprovat i després sense comunicar-lo a ningú s’ha suprimit. 
2- Ratificació Decrets de l’Alcaldia.   
El Secretari passa a enumerar tots els decrets.
3- Aprovar el programa de festes patronals i setmana cultural  de 2012.
S’informa quins seran els actes i actuacions de les properes festes. El dinar que pagava Ca la Vila, que fins ara ha estat gratuït, costarà un euro per persona.
4- Projecte estatuts de la comunitat d’usuaris del pou de l’Assut.
La  comunitat de regants ha presentat a Ca la Vila un projecte d’estatuts per a crear conjuntament, Ca la Vila i ells, la Comunitat d’usuaris del pou de l’Assut, i així beneficiar-se tots dos del pou de l’Assut. Se demana, per a poder-lo estudiar amb deteniment, el projecte d’estatuts presentat pels regants. El Secretari ens el passarà per correu electrònic.
5.- Modificació ordenances fiscals.
Aquest punt ha estat tractat en la comissió informativa anterior i després de debatre’l en el Consell es vota de la següent manera:
- Permisos de cremar. La Generalitat ha emès un decret on es diu, que a partir d’ara, no aportarà els talonaris per a les cremes, per tant ho hauran de fer els ajuntament per triplicat. Constarà el polígon i la parcel·la i cada permís només es farà per a dues parcel·les. El preu de cada permís serà 0,50 cèntims, que seran per a Ca la Vila.
Els permisos es demanaran dimecres i divendres per la vesprada a la Biblioteca i es podran recollir a Ca la Vila, totes les dies en l’horari d’oficina.
S’aprova amb els cinc vots del PP i l’abstenció del BLOC.
- Ocupació via pública. Les terrasses dels bars hauran de pagar 40 euros a l’any per cada metre quadrat.
S’aprova amb els cinc vots del PP i, per part del BLOC, un vot en contra i una abstenció.
- El rebut del clavegueram passarà de 43 a 83 euros.
S’aprova per unanimitat. Des del BLOC hem votat a favor per coherència, a l’haver aconseguit la no privatització de l’aigua.
6.- Festes locals 2013.
Els dos dies de festes locals seran el dilluns de Sant Vicent i el dilluns de Festes Majors. Després d’un debat, Ca la Vila es compromet, en no deixar perdre el Dijous Llarder, i organitzar, conjuntament amb el Col·legi, una activitat extraescolar, la tarda d’aquest dijous. Aquesta festa és un patrimoni cultural de Fondeguilla al celebrar-la des del naixement de l’escola pública al poble, a meitat del segle XIX.
7.- Determinació preu aprofitament estació telefonia mòbil Orange.
La Companyia de telefonia Orange vol instal·lar una antena i es compromet a pagar anualment a Ca la Vila 1.263 euros pel lloguer del terreny i 300 pel consum energètic. Tot seguit es despengen dient que volen una rebaixa de 200 euros. Després d’un debat es vota no acceptar la rebaixa de 200 euros, que ells pretenien. Només Ca la Vila ja li paga a aquesta companyia 400 euros mensuals. S’acorda estudiar el tema.
8.- Altres assumptes que puguen donar lloc a acord.
De nou es parla dels permisos de cremar i per què no els signa Ca la Vila, diàriament, com altres pobles. Salva ens diu que per això fa falta un Pla de cremes i que des de 2010 s’ha demanat a la Generalitat i encara no ha contestat. El Secretari, amb alguna reticència per part de Salva, proposa demanar-lo ell de nou i s’accepta l’oferiment.
També es parla de l’autobús de l’escola  
9.- Informes d’Alcaldia.
10.- Precs i preguntes.
Des del BLOC es pregunta:
- Sabeu ja, qui va escriure el discurset-propaganda del President de la Diputació en el programa de festes? 
Salva contesta que l’Oficina de premsa de la Diputació. Que ell se va assabentar igual que nosaltres que, des de la Comissió de Festes, se requereix un “Saluda” al President de la Diputació i ells posen el que volen. Que això és el més normal. Se li pregunta si en el seu “Saluda” com Batle del poble ell ho hagués posat i contesta que no. Se li demana que, si en compte d’un programa de festes ha de convertir-se en un pamflet propagandístic del PP, que no se li sol·licite un “Saluda”.
- De nou se li pregunta al Batle sobre l’entrega gratuïta de diversos passes a la piscina, que es comenta que ell va donar aquest estiu. Continua negant-lo. 
- Se li inquireix per què no es prenen cartes en l’assumpte de l’aparcament del carrer Calvari, per a facilitar l’accés, davant una emergència de l’ambulància, bombers, butà. També l’entrada al poble del carrer Major i a més es podria estudiar que el carrer Major fos de direcció única, en tot el seu recorregut. Es queda en reunir-nos i estudiar-lo.
- Plantegem la necessitat d’una reglamentació per a la setmana de festes. Comenten que estan d’acord i que ens reunirem per a estudiar-lo.
- Es pregunta si s’han adonat que la llum led, que estan instal·lant, és totalment insuficient en alguns carrers. Salva respon que sí. En els carrers més amples són inadequades, com Avinguda Betxí, Places i Herrero Tejedor. S’està estudiant i es canviaran.
- S’interpel·la al Batle per saber què s’ha fet per a evitar de nou el desbordament del Barranquet davant una gota freda, com va ocórrer el 20 de novembre de 2011 i ha passat, de nou, aquesta setmana passada en diversos llocs de l’Estat espanyol? Contesta que no s’ha fet res i que és molt difícil canviar la situació actual. Se li respon que, malgrat la poca superfície de conca del barranquet, han estat vàries vegades les que se n’ha eixit de mare causant molts danys. Es recorda la reiteració d’algunes d’aquestes dades. S’aprova estudiar-lo i prendre una solució.
- Es demana per què enguany no s’han rebut les ajudes de la gent aturada (EPAMER). Salva contesta que la Generalitat les ha eliminades i la gent que s’ha vist treballant en altres pobles eren gent del règim agrícola aturada d’eixa localitat.

Cap comentari:

Publica un comentari