divendres, 16 de novembre de 2012

Sessió informativa de la Comissió de Comptes 22 d'octubre de 2012.

22-X-2012. 18.00 h. Sessió informativa de la Comissió de Comptes.

 Participants: Salva, Manoli, Miguel José, Josep Antoni i el Secretari.

1.- Aprovació compte general 2011
El Secretari ens informa de l’estat de comptes de 2011. Passa a enumerar totes les partides però ens comunica que té moltes dificultats per quadrar-li a causa de què moltes partides no han estat reflectides correctament. Davant de tantes xifres el BLOC pregunta que ens facen unes fotocòpies per poder-lo estudiar amb deteniment. El Secretari respon que se podia enviar mitjançant un correu electrònic. Perfecte. Se li transmet el correu.
2.- Modificació ordenances fiscals.
El batle ens comunica que, per al proper any, pensen augmentar tres ordenances:
- Permisos de cremar. La Generalitat ha emès un decret en què es diu, que a partir d’ara, no aportarà els talonaris per a les cremes, per tant ho hauran de fer els ajuntament per triplicat. Constarà el polígon i la parcel·la i cada permís només es farà per a dues parcel·les. El preu de cada permís serà 0,50 cèntims, que seran per a Ca la Vila.
- Ocupació via pública. Les terrasses dels bars hauran de pagar 40 euros a l’any per cada metre quadrat.
- El rebut del clavegueram passarà de 43 a 83 euros.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada