divendres, 30 de setembre de 2011

26-IX. 19,00 h. Sessió informativa de la Comissió de Comptes

26-IX. 19,00 h. Sessió informativa de la Comissió de Comptes. Participants: Miguel José, Salva, Josep Antoni i el Secretari.

1.- Dictamen  per a l’aprovació pel Ple del Compte General de l’exercici 2010.

El Secretari informa sobre el Compte General de l’exercici 2010. Presenta el llibre on es registren tots els moviments contables.

A preguntes de Josep Antoni, el Secretari comunica que el pressupost anual fou d’1.367.000 euros i el saldo final negatiu de  - 895.000, tot i que falten per cobrar més de 150.000 euros de la Generalitat Valenciana (Pla Confianza, etc.), per les obres del carrer del castellet i del bar de les piscines. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada