dimecres, 2 de gener de 2013

Sessió ordinària 18-12-2012


18-XII-2012. 19.00 h. Sessió ordinària del Consell de Ca la Vila.

Ordre del dia:

1- Aprovació de l’acta sessió anterior.
Des del BLOC es comunica que en el punt 5è falta la gestió de permisos de cremar
i sobra el d’expedició de documents, que no se’n va parlar ni tampoc en la comissió
informativa. El Secretari informa que els permisos de cremar és l’apartat d’expedició de
documents. Aprofitant que estem parlant dels permisos de cremar es demana que Ca la
Vila faça públic totes les dies el part meteorològic que els envia la Generalitat per saber
si es pot cremar o no.
En quant als precs, es fa constar que no apareix la qüestió de la llum led al poble.
Insistim que, a hores d’ara, és totalment insuficient, que sembla la Fondeguilla dels
anys seixanta. Salva, molest, explica que no és així. Que ells estan molt satisfets de com
va quedant i només la part baixa, avinguda de Betxí, Parc, plaça Nova i carrer Tejedor
tenen aquestes mancances i que s’estan estudiant.
També es comunica que, referent a la qüestió donació de tiquets a la piscina per part
del batle, en cap moment Salva va parlar de tindre una confrontació amb les persones
a qui ha donat els permisos. Continua negant que ell haja donat cap tiquet a ningú i que
vinguen eixes persones a dir-li-ho a la cara. Se li respon que són les mateixes persones
a qui ell ha donat els passes les que ho diuen públicament i no és una sola persona. Ell
continua negant-lo. Se li insisteix que ell no pot donar passes a ningú. I si vol donar-ne,
que faça un ban que puguen beneficiar-se tots els necessitats, que són molts.
2- Ratificació Decrets de l’Alcaldia.
El Secretari passa a enumerar tots els decrets.
3- Aprovar el compte general 2011.
El Secretari informa que falten encara quadrar algunes disfuncions de distinta
terminologia. Comunica que hi ha un saldo negatiu d’uns 800.000 euros. Es passa a
votació el PP vota a favor i el BLOC s’absté.
4- Conveni Ajuntament Alfondeguilla i Ajuntament Azuébar per al sosteniment de la
plaça de Secretaria-Intervenció.
S’aprova per unanimitat que el secretari/a comparteixi els dos ajuntaments.

5.- Estatuts agrupació plaça Secretaria-Intervenció.
S’aproven per unanimitat els estatuts que regiran per a crear una plaça conjunta de
Secretaria-Intervenció entre els dos ajuntaments, al 50%.
6.- Concessió a France Telecom de l’espai en la zona del repetidor de telefonia mòbil.
Salva comunica que ha arribat a un acord amb aquesta companyia. Seran 1.000 euros els
que haurà de pagar a Ca la Vila.
Des del BLOC es manifesta que estem totalment en contra tal com ja exposàrem en el
punt 7 del Ple anterior (La Companyia de telefonia Orange vol instal·lar una antena i es
compromet a pagar anualment a Ca la Vila 1.263 euros pel lloguer del terreny i 300 pel
consum energètic. Tot seguit es despengen dient que volen una rebaixa de 200 euros.
Després d’un debat es vota no acceptar la rebaixa de 200 euros, que ells pretenien).
No entenem com, per una part als ciutadans de Fondeguilla, Ca la Vila els exprimeix
fins la extenuació, en impostos i tributs, i davant d’una companyia, de tant de volum,
que ve a fer negoci, es claudique a la seua pressió i se li perdone la miserable xifra de
260 euros.
7.- Aprovar definitivament les modificacions de les ordenances fiscals.

S’aproven amb els vots del PP i l’abstenció del BLOC.
8.- Compliment del Reial Decret Llei 20/2012.
El Secretari ens comunica que el Ple ha de votar si està a favor o en contra de la
supressió de la paga de Nadal per als funcionaris i personal laboral.
Des del BLOC s’exposa que estem totalment en contra. Per una part, el Govern
central del PP fa un Decret Llei que obliga a tots i ara ens pregunta als ajuntaments si
ens sembla bé, però que no és vinculant la nostra decisió. Açò és una burla. Passat a
votació dóna els següents resultats: Salva i Isabelino voten a favor, Miguel José i Fina
s’abstenen i Manoli i Josep Antoni voten en contra. Guanya el sí pel vot de qualitat del
Batle.
9.- Altres assumptes que puguen donar lloc a acord.
10.- Informes d’Alcaldia.
Salva comunica que no cobrarà la paga extra de Ca la Vila.
11. Precs i preguntes.
D’una manera distesa es pregunta si des del PP no hi ha mai cap prec ni pregunta.
Des del BLOC es pregunta:
- Quines han estat les gestions per a millorar els cobraments de la Diputació. I els rebuts
en valencià com abans sí que es feia?
Salva ens comunica que és impossible canviar-lo. Se li insisteix. Molta gent no podrà
fer front al pagament i més quan el gros es localitza en juliol. Continuarem insistint.
- S’ha tramitat el pla de cremes? Quan trigarà? El Secretari ens comunica que està
redactat però que abans ha de parlar amb el cap de forestal de Sogorb.
- Sobre TV3, voldríem que el Ple es manifestés a favor de rebre el senyal i es tramités
als òrgans competents. Després de la sentència del Tribunal Suprem en contra de
l’actuació de la Generalitat Valenciana, en el tancament dels repetidors, que ens
permetien veure TV3, el nostre grup municipal voldria que el Ple del Consell votarem a
favor d’adreçar-nos, a qui corresponga, especialment la mateixa Generalitat Valenciana,
per tornar a veure el senyal de TV3 el més urgentment possible.
És inadmissible, que en l’època actual on, en les nostres cases, podem sintonitzar
les televisions de tot el món, algú ens negue el dret de prémer un botó i sintonitzar
qualsevol televisió mundial, i més quan aquest dret meu no obliga ningú a veure el
mateix. Cada un és lliure de sintonitzar el que vulga i no imposar la pròpia voluntat a la
resta del personal i en això es diferència la democràcia d’un règim autoritari.
S’acorda presentar una moció per al pròxim Ple.
- Es comunica, que en el seu dia, aprovàrem fer diverses reunions pendents conjuntes
entre el PP i el BLOC, per a tractar temes que ens afectaven a tots i encara no s’han
convocades.
- Solucions al barranquet, aiguats (30-XI-2011; 22-X-2012)
- Regulació setmana de festes (22-X-2012)
- Creació bossa de treball de la gent aturada (30-XI-2011)
- Aparcaments (22-X-2012)
Es parla que en el mes de gener proper s’haurien de fer.
- Per últim, des del BLOC, es desitja Bons Nadals i un millor any vinent a tots els
regidors del Consell, al Secretari i a tots els fondeguillers i fondeguilleres.