dimecres, 1 de febrer de 2012

30-01-2012 Sessió ordinaria

30-01-2012.  19.30 h. Sessió ordinària del Ple de Ca la Vila.


Ordre del dia:
1- Aprovació actes sessions anteriors.
S’aproven amb les modificacions que ressalta el BLOC.
2- Decrets d’Alcaldia.
3- Modificació de l’ordenança reguladora de subministrament d’aigua potable.
Des del BLOC, a l’igual que s’ha fet en la Comissió de Comptes, es mostra el seu content, perquè el PP haja parat tot el procés de privatització de la gestió de l’aigua potable de Fondeguilla.  
Després d’algunes intervencions on es ressalta què és el millor per al poble també es manifesta que l’increment de la taxa intenta equilibrar el servei públic de l’aigua i les despeses que ocasiona.
A partir de l’any 2013 la tarifa de l’aigua serà de 55 euros.
S’aprova per unanimitat.
4- Despatx extraordinari.
5- Informes d’Alcaldia.
- L’alcalde explica que fan falta nínxols al cementeri. Que actualment Ca la Vila en disposarà de 10 o 12. El projecte de l’ampliació està fet i, en poc de temps s’enllestirà.       
Els regidors intervenen aportant idees. El primer de tot seria ocupar els que queden i després passar al nou. S’hauria de fer un recompte numerar-los i anar ocupant-los per ordre...
Es queda que quan estiga l’inventeri fet ens reunirem.
- Per fi, després de demanar el BLOC reiteradament, en els Plens anteriors, arreglar les pistes, es comunica que s’estan arreglant pràcticament totes les del terme. La Diputació ha ficat dos tractors i el poble un rutllo.
- Salva ens pregunta si ens podem reunir el dilluns proper a les 8 de la nit per comentar un tema. Se li contesta que sí.
6- Propostes i mocions.
No n’hi ha cap.
7- Precs i preguntes.
Des del BLOC, se vol fer una queixa, per no haver estat informat de la reunió que convocà l’alcalde amb els veïns per tractar dels cobriment de les casetes del cementeri. Se li recorda que la setmana anterior a aquesta reunió celebràrem un Ple. El batle demana disculpes i informa que l’estat del cobriment era deplorable. L’arquitecte municipal féu un pressupost de 6.000 euros. Cada nínxol pagaria 20 euros. 

De nou s’apunta que seria una bona ocasió per crear una bossa de treball oberta a tots i així, poder ajudar a algunes famílies que ho estan passant mal.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada