dimecres, 1 de febrer de 2012

27-12-2011 Sessió informativa

27-12-2011. 18,30 h. Sessió informativa de la Comissió de Comptes. Participants: Miguel José, Salva, Josep Antoni i el Secretari.


1.- Dictamen per a la aprovació  del pressupost municipal 2012.

El Secretari informa del pressupost, que s’ha reduït en uns 200.000 euros respecte de l’any anterior, al passar d’uns 800.000 a uns 600.000. Es pregunta sobre els havers de l’alcalde i aquest contesta que voldria cobrar una quantitat neta per Ple en concepte d’assistència, o siga 14 pagues, i així Ca la Vila s’estalviaria una bona quantitat en Seguretat Social, tant d’ell com del Secretari. Al final vindrien a ser 12.500 euros nets el que cobraria el batle. Se li diu que això nosaltres no ho podíem aprovar i se li recorda que ens havia informat que ja que cobrava de la Diputació intentaria rebaixar-se el sou i això no era rebaixar-se el sou i més tenint en compte l’estat de la caixa de Ca la Vila. Ens contesta que ell perdia diners, perquè hi era les 24 hores del dia disponible. Se li recorda que a les eleccions ens presentàvem per servir al poble i ningú ens havia posat una pistola al pit per a que ho férem. Tornà a insistir que el poble s’estalviaria uns diners en Seguretat Social. Després de donar-li voltes a l’assumpte, ens contesta que ell ho tenia clar i que a la sendemà al Ple presentaria que havia de cobrar el mateix que l’any anterior, rebaixant-se, això sí, un 10% del sou, que feia extensible al Secretari.

Cap comentari:

Publica un comentari