dilluns, 13 de maig de 2013

Sessió Ordinaria 18 d'abril de 2013


8-IV-2013. 18.00 h. Sessió ordinària del Consell de Ca la Vila.

Ordre del dia:

1- Aprovació de l’acta sessió anterior.
Des del BLOC es manifesta que les dues abstencions que donà aquesta informació a l’acta anterior s’han de posar els motius, el no haver estat escrita en valencià i que en el pressupost del 2011, degut al desfàs dels exercicis anteriors, no tots els números són reals.
Tampoc l’acta actual s’ha fet en valencià. Se’ns contesta que no tornarà a passar.
2- Ratificació Decrets de l’Alcaldia.
El Secretari passa a enumerar tots els decrets.
3- Aprovació pressupost 2013.
Els ingressos i despeses seran 570.443,12, amb una variació respecte a l’exercici de 2012 de menys de 84.899.89 al ser el pressupost de 655.343,01 Se li demana al Secretari que ens explique per partides. Així ho fa. Quedem per a que ens donen més informació el dilluns 29 d’abril a les 19 hores. El PP vota a favor mentre el BLOC s’absté.
4- Contracte d’arreplega de contenidors de residus selectiva.
El batle ens informa de posar a subhasta l’arreplegada dels contenidors. Per unanimitat s’aprova. Des del BLOC es demana la manera de solucionar els olis domèstics amb un recipient adient.
5.- Contracte bar-restaurant piscina.
De nou, s’obrirà un termini per a que tots els que estiguen interessats presenten les seues condicions a quedar-se el bar de la piscina.
6.- Adhesió programes del Servei Públic d’Ocupació Estatal.
Tot i que les esperances són poques s’intentarà adherir-se al Servei Públic d’Ocupació Estatal.
7.- Despatx extraordinari.
8.- Informes Alcaldia.
6.- Precs i preguntes.
Preguntes del BLOC:
- Per què l’acta no està en valencià i se’ns diu que no tornarà a passar. Isabelino i Fina diuen que ells la volen en castellà.
- Exposem l’eliminació d’un mestre/a del col·legi. Quedem en reunir-nos i manifestar el descontent, mitjançant un escrit.
- En quina situació es troba la via verda de la Vall a Fondeguilla? Salva ens mostra un immens projecte fet des de la Conselleria, anomenat carril bici, i ens diu que ja l’hem vist. Cosa que mai ha estat així. A l’acabar la sessió el mirem i en l’apartat història ha pres d’internet el que algun dels presents ha penjat sense fer referència a l’autor. És un projecte que ha costat més de 200.000 euros i dóna tres opcions, una de 3,2 milions d’euros, una altra de 3,5 i la tercera de 3,7. A més l’Alcalde ens diu que ells proposaran que estiga enllumenat. Inaudit! Amb la que cau i ells disparant amb pólvora de rei. Passarà igual que l’hospital de la Vall. Mai es farà, però el cartell anunciador de l’hospital que costà 56.000 euros o el projecte de la via verda sí que s’han fet..
- Es recorda les possibles reunions pendents per a solucionar alguns dels problemes del poble. Se’ns contesta que es faran.
- Les últimes riuades han embossat de canyes els tubs del riu a la Palanca. S’haurien de treure perquè si ve una altra riuada rebentarà tot. Salva diu que es necessita una màquina i que, mentre no puge per uns altres motius, no es pot fer. També se’ls diu que a la fonteta la Penyeta, ha caigut una surera al camí i impedeix el pas. Salva diu que ho tindrà en compte.
També s’exposa la necessitat d’una neteja dels rius a causa de la seua brutedat.
- Com quedarà el pagament dels dos rebuts de l’IBI? Salva no ho sap.
- Sobre el pla de cremes es contesta que segueix el tràmit.
- Es pregunta per què s’ha eliminat la placa de prohibir aparcar els camions, a l’avinguda de Betxí, just al parc, davant el perill que això comporta per als xiquets.
- Quan ens prendrem seriosament el posar una tanca als pous de Cantallops, perquè ja són molts plens i moltes legislatures els que ho estem demanant. Se’ns contesta que tenim raó i que s’ha de solucionar.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada