dijous, 20 de setembre de 2012

Sessió Ordinaria 1 d'agost de 2012


01-VIII.  17.00 h. Sessió ordinària del Consell de Ca la Vila.

Ordre del dia:

1- Aprovació de l’acta sessió anterior.
S’aprova per unanimitat.
2- Decrets d’Alcaldia.   
Entre d’altres n’hi ha un que, des del jutjat, s’obliga a Ca la Vila a pagar el deute que té amb l’antiga Bancaixa (Bankia) i que ascendeix a 150.000 euros. El total del deute bancari que té, a dia d’avui, Ca la Vila és de 453.000 euros, els de Bancaixa i la resta 303.000 amb el Santander.
3- Aprovar el programa de festes d’agost  de 2012.
S’aprova, però des del BLOC es manifesta el total rebuig a les paraules de presentació del President de la DiputacióQuisiera como presidente provincial reafirmar mi compromiso para poner en valor todo lo bueno que tenéis que ofrecer a la provincia, un objetivo en el que siempre encontraréis el apoyo de la Diputación. Ya sea financiando proyectos que mejoran vuestra calidad de vida, como la instalación de iluminación LED en la vía pública para reducir la contaminación y rebajar costes energéticos, o la restauración del estandarte del San Francisco Javier y la inminente recuperación de la talla de San Agustín.” El programa de festes no és el programa electoral del PP. Se’ns contesta que ells no saben res, que els que ho han tramitat és la Comissió de festes. Isabelino, que és el president, diu que ell no en sap res. Salva manifesta que ell no l’havia llegit i que l’únic que li havia dit a Rosa Piquer era que el parlament d’ell el volia llegir abans, però el del President de la Diputació no en sap res.
També es manifesta, que tot i ser legal, el penjar el llistat dels que paguen en establiments públics no és el més adient, perquè el pagar les festes és lliure. Se’ns contesta que el fet de fer-lo públic ha incrementat la recaptació d’ingressos, en anys anteriors, que l’any passat foren de 38.000 euros, i que no hi havia dret que alguns dels que no pagaven després participaren de tots els espectacles, balls, etc. i que seria molt violent dirigir-se a ells i obligar-los a abandonar el lloc, tot i ser en un lloc obert.
Es pregunta si enguany també tindrem un conjunt municipal “desencaixonat” patrocinat per Ca la Vila que es passe tot l’espectacle donant les gràcies a l’alcalde i a l’equip de govern, com l’any anterior. No oblidem que les festes les paga el poble, amb les seues aportacions. Ens contesten que no n’hi ha res que no conste en el programa.
A hores d’ara encara no disposen de dades sobre la recaptació d’enguany.
4- Inici expedient modificació de crèdit.
El Secretari comunica que ha hagut d’adequar els conceptes que constaven en les dades del Pressupost on hi havia partides que no existien, altres que estaven infravalorades, etc. Passa a enumera-les una per una, com estaven i com queden. Se’ns facilitarà una còpia. S’aprova per unanimitat.
5- Informes d’Alcaldia.           
El PP presenta una moció sobre la custòdia compartida. S’aprova amb 5 vots a favor i 2 en contra (El de les dos regidores)
Des del BLOC es pregunta si encara no és hora de debatre les dues mocions presentades per al Ple del 29 de febrer passat, una rebutjant l’acord agrícola de la UE amb Marroc, on perjudicava greument l’agricultura valenciana i una altra denunciant els excessos de la policia en la manifestació dels estudiants de València, a causa de les retallades. Es comunica que justament en aquests dies ha hagut una sentència d’un jutjat de València condemnant el cap d’un escamot d’antidisturbis i un dels seus membres.
Salva contesta que ha estat un oblit i que si volem les podem debatre en aquest mateix moment perquè ells ja les havien parlat. Responem que sí. Les mocions eren les següents:

1ª/   Proposició de rebuig de l’acord d’associació entre la Unió Europea i Marroc.
   
Fent-nos ressò de la Proposició No de Llei de tramitació ordinària presentada a la Mesa de les Corts Valencianes per Josep Mª Pañella i Alcàcer i Enric Xavier Morera i Català, diputat i Síndic del grup parlamentari Compromís, d’acord amb allò disposat en els articles 160 i següents del RC, nosaltres el grup municipal del BLOC de Ca la Vila de Fondeguilla, volem fer-la nostra i presentar-la al Consell de Ca la Vila perquè, si escau, siga aprovada:

     El nou Acord d'Associació entre la Unió Europea i el Marroc, aprovat pel Parlament Europeu i el Marroc, liberalitza totalment l’entrada de taronges i hortalisses procedents del regne alauita i augmenta el contingent de clementines als mercats europeus. L’acord millora les condicions d’accés als mercats europeus de determinades fruites i hortalisses marroquines que són competència de les nostres, la qual cosa suposa majors dificultats en el futur per als productors del País Valencià.
     Aquest acord contempla la liberalització total dels intercanvis, excepte per a sis productes sensibles (clementines, tomàquets, carbassons, cogombres, maduixes i alls) i la reducció del 30% del preu d’entrada a la Unió Europea per als préssecs, albercocs, nectarines i raïm de taula. Suprimeix així les barreres aranzelàries per a les taronges del Marroc i altres hortalisses, a més d’augmentar el contingent d’entrada d’alguns productes considerats sensibles com les clementines en un 35%, dels tomàquets un 39%, dels carbassons un 100%, del cogombre un 173% i de l’all un 50%.  S’opta per la liberalització del comerç agrícola amb el Marroc sense realitzar cap estudi de l'impacte econòmic per als productors europeus de fruites i hortalisses ni preveure tampoc mesures de compensació per les conseqüències d’aquest acord.

     PROPOSTES DE RESOLUCIÓ:
1.      El Consell de Ca la Vila de Fondeguilla rebutja el nou acord d'Associació entre la Unió Europea i el Marroc al ser clarament perjudicial per a l’agricultura valenciana per la dura competència, difícil de mantenir per als nostres agricultors, per la falta de respecte al medi ambient i els costos de mans d’obra com a elements principals en la competència deslleial dels productes del Marroc i reclama el reconeixement i el respecte dels drets sindicals i l’aplicació d’una política proactiva de lluita contra el treball infantil com alguns dels requisits necessaris per a la ratificació d’un acord comercial amb el Marroc.
2.      El Consell demana a la Generalitat Valenciana: En primer lloc, que exigisca a la Unió Europea, en cas de mantenir en vigor aquest acord, a calcular els danys que es fa a l’agricultura valenciana i a aprovar les indemnitzacions corresponents. En segon lloc, que inste al Govern de l’Estat Espanyol i al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient a dur a terme totes les accions necessàries per a defendre l’agricultura valenciana de les contínues agressions realitzades des de la Unió Europea.  
3.      Aquest acord es posarà en coneixement de la Presidència del Consell de la Generalitat Valenciana; de la Conselleria d’Agricultura de la Comunitat Valenciana; de la Presidència del Govern de l’Estat Espanyol; del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i de la Presidència de la Unió Europea.
                                                                      Fondeguilla, 27 de febrer del 2012

                        Josep Antoni Clavell i Villalba                           Mario Marín i Herrero

S’aprova per unanimitat.

2ª/ Condemna de les agressions policials de la setmana passada als estudiants i ciutadans en general a la ciutat de València.

     En Josep Antoni Clavell i Villalba, Portantveu del Grup Municipal del BLOC en el Consell de Ca la Vila de Fondeguilla presenta la següent MOCIÓ:

     La brutalitat policial contra les protestes pacífiques i justificades dels estudiants de l’IES Lluís Vives de València han donat la volta al món en poques hores. Menors d’edat, persones majors, invidents, joves... han estat agredits, retinguts i detinguts sense cap justificació, violant-se els drets constitucionals més fonamentals de l’estat de dret.
     La delegada del Govern en el País Valencià, Paula Sánchez de León, ha justificat les càrregues policials i les detencions, la qual cosa ha intensificat les protestes. El més greu, però, és que la màxima representant del govern de l’Estat al territori valencià ha mentit en les seues declaracions perquè, gràcies a les noves tecnologies, els vídeos i les imatges que s’han pres al carrer demostren que les reaccions violentes són per part de les forces de seguretat de l’Estat.
     No podem oblidar que les protestes dels estudiants són per a denunciar la manca de calefacció, llum i mitjans bàsics als centres educatius, fruit dels impagaments i de les retallades pressupostàries del Govern Valencià en els serveis públics més bàsics i essencials per a la nostra societat.

     Per tot això, proposem els següents ACORDS:

1.-El ple del Consell de Ca la Vila de Fondeguilla condemna les brutals agressions policials que han patit estudiants i ciutadans en general a la ciutat de València.
2.- El ple del Consell demana la destitució immediata de la delegada del Govern en València, Paula Sánchez de León. f
3.- El ple del Consell sol·licita al Govern d’Espanya una investigació a fons dels fets succeïts a València per a depurar responsabilitats en tot l’escalafó policial i retirar de servei a aquells agents que hagen violat la llei i els drets fonamentals dels ciutadans i ciutadanes.
4.- El ple del Consell traslladarà els següents acords a les Corts Valencianes, el Govern Valencià, el Congrés dels Diputats, el Defensor del Poble i a la Presidència del Govern d’Espanya.
En Fondeguilla, a 27 de febrer de 2012

Passat a votació dóna els següents resultats:
El BLOC vota a favor dels quatre acords. Salva Ventura i Isabelino Fonfria voten en contra i Miguel José i Fina Rovira s’abstenen. Manoli Vilalta vota a favor del primer i tercer i s’absté en el segon i quart.
Per tant, s’aprova el primer i tercer acord, amb els vots a favor del BLOC (2) i de Manoli.  (3 a favor, 2 en contra i 2 abstencions).
El segon es rebutja pel vot de qualitat de l’alcalde: 2 a favor, 2 en contra i 3 abstencions.

6- Precs i preguntes.
Preguntes del BLOC:
- Proposem que en el context de la crisi actual, d’atur, de retallades, d’augment dels impostos i de l’IRPF, de l’IVA etc, Ca la Vila hauria de ser sensible a aquesta dura i angoixant realitat i fer els tràmits pertinents per aconseguir el fraccionament, en dues o tres vegades, dels distints impostos que ara a l’estiu ens cobra la Diputació (IBI, arbitris, quota reciclatge,...), això sí, sense cap recàrrec i no amb el 5% com ho fa la Diputació. També plantegem que els que ho tenen domiciliat, com en altres municipis, es beneficiaren d’una bonificació del 2% i que el dia d’aplicar l’ordre d’execució fora la mateixa que els que no ho tenen domiciliat (31-VIII i no meitat de juliol). També s’hauria de separar el cobrament dels impostos i que no se cobraren tots el mateix dia. Salva contesta que això té moltes dificultats, que els altres pobles ho tenen així i que el programa de la Diputació no preveu eixes modificacions. Se li insisteix i al final accepta que farà les gestions pertinents per tal de veure què es pot fer.
- És cert, com corre pel poble, que Ca la Vila ha donat passes gratuïts de la piscina a alguna gent? Salva ens contesta que no és veritat.
- Entra suficient aigua al dipòsit, provinent del Naixement de l’Aigua, després de la nova canalització? Salva ens diu que no i que des de fa dos mesos no s’agarra aigua del pou de l’Assut, la qual cosa vol dir que els regants assumiran les despeses del comptador. Actualment, el pou del Molí hi és bombejant aigua al dipòsit durant 7 hores al dia. Les despeses d’electricitat són assumides per l’empresa IMESAPI.  
- Se li pregunta a Fina com és que no ens ha informat de la supressió d’una unitat escolar del Col·legi Castro, quan en el Ple de l’11 de maig sí que ens informava que no la suprimien. Ens contesta que ara estan treballant per la concessió d’un CRAE, junt amb la Llosa, tot i que aquells no ho tenen massa clar.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada