dissabte, 31 de març de 2012

28-03.2012 20.00 h. Sessió extraordinària del Consell de Ca la Vila.

28-III. 20.00 h. Sessió extraordinària del Consell de Ca la Vila.

Ordre del dia:
1- Aprovació pla d’ajust en l’àmbit del Decret 4/2012.
El batle informa del pla d’ajust, que ha de ser acceptat pel govern central. Resta de la
següent manera:
Despeses:
- La partida de personal es reduirà de 191.312,36 euros, d’aquest any, a 131,866,93 de
l’any següent. Total -59.445,42.
Per a aconseguir-ho es reduiran els sous i, posteriorment es congelaran fins l’any 2022, i
també s’eliminaran alguns llocs de treball.
- Les despeses de funcionament passaran de 260.983,07 a 204.958,82.
Total: -56.024,25.
Ingressos:
Aquests s’aconsegueixen per la cessió del Banc de Crèdit Local i via els impostos.
Enguany seran de 371.238,56 euros. L’any que ve augmentaran a 418.706,51. Els
impostos aniran incrementant-se, any darrere any, fins arribar, l’any 2022, a ser de
556.171,29 euros. O siga, en 10 anys Ca la Vila ingressarà 184.932,73 euros més.
Alguns dels impostos que s’incrementaran seran:
- l’IBI, que, progressivament pujarà tots els anys i passarà d’una recaptació, en 2012, de
93.856,65 a 167.442,84 euros en l’any 2022.
- Es penalitzarà l’excés de consum d’aigua (75 m3 semestrals).
- El clavegueram es veurà augmentat un 10%, tots els anys, fins 2022.

Davant d’aquest dràstic reajustament, que hauran d’aguantar els veïns i veïnes de
Fondeguilla, el BLOC va exposar:
1- Ser contraris a la campanya de reducció del dèficit que ha imposat el govern
central, valedor de les polítiques més reaccionàries del capitalisme actual. La banca
internacional ens ha portat a la crisi actual i, és justament aquesta la que ara en obliga a
estrènyer la corretja, fins a límits inaguantables, a la resta dels mortals.
A més, aquesta política de reducció del dèficit no solucionarà la crisi econòmica sinó
que l’agreujarà, perquè no crearà riquesa, al tindre com a únic objectiu quadrar els
números del poder financer internacional.
2- El dèficit de Ca la Vila és exclusivament imputable a la mala gestió i la malversació
que s’ha dut a terme pels equips de govern de les legislatures anteriors. Si no s’hagués
perpetrat un dèficit d’1,8 milions d’euros o siga, 306 milions de pessetes, o siga 2,5
vegades el pressupost anual de 2008, ara no s’haurien d’apujar els impostos a la
ciutadania ni reduir llocs de treball per tal de quadrar els balanços. Aquest duríssim
reajustament gravarà totes les economies domèstiques de Fondeguilla, ja de per si força
afeblides per la greu crisi que patim, atur, augment de l’IRPF i dels impostos, retallades
de serveis, etc.

Es passa a la votació i guanya la proposta del pla de reajustament, 5 vots a favor del PP
i 2 en contra del BLOC.
Malgrat aquest resultat, una vegada feta la votació algun regidor del PP mostra que està
en contra de la retallada de sous i congelació posterior al personal que treballa per a Ca
la Vila.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada